Tel. 020 2616 970

Onderhoud

Goed onderhoud verlengt de levensduur en houdt de esthetische kwaliteit op peil. Vaak wordt pas over reinigen nagedacht wanneer de eerste aftekeningen van vervuiling ontstaan. Dat is meestal te laat en leidt tot hoge kosten voor onderhoud en reiniging.

Onder weersinvloeden komen stof, zand en zelfs agressieve stoffen op de coating terecht. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor vuilaanhechting. Wanneer het (planmatige) onderhoud van gevels en daken op tijd wordt gestart, zijn eenvoudige en neutrale reinigingsmiddelen voldoende.

Voor het schoonmaken zijn verschillende reinigingsmiddelen op de markt. Niet elk middel is geschikt in elke situatie. Een zorgvuldige afweging is belangrijk. Hoe vaak en wanneer u de beplating moet (laten) reinigen, hangt af van de mate van beregening (natuurlijk bewassing) en de locatie van uw gebouw.

Te gebruiken reinigingsmiddelen dienen pH-neutraal (ca. 7) te zijn en mogen geen schurende middelen bevatten en dienen te worden opgelost in koud of lauw water (niet onder hoge druk reinigen!). Om het effect van de reiniging te verlengen kan men gelijktijdig een conserveringslaag aanbrengen waarop vuil minder gemakkelijk hecht.

LET OP!
* Zwaar belaste gevels (bijv. direct aan een snelweg) en/of slecht beregende gevels (bijv. onderkanten van luifels) kunnen een hogere frequentie noodzakelijk maken (zie ook klimaatklasse 8).

Reparatie en Onderhoud
Krassen of beschadigingen van de coating kunnen worden bijgewerkt met de bijpassende bijwerklak, die wij u kunnen leveren. Neem daarbij de volgende regels in acht voor een optimaal resultaat: behandel alleen beschadigingen met schade tot op het basismateriaal; maak eerst de te repareren plek schoon, droog en vetvrij; houdt de bij te werken plek zo klein mogelijk en werk deze bij met een penseel; gebruik zo min mogelijk bijwerklak, dan vallen de bijgewerkte plaatsen het minst op.